Förtroendevalda

Förtroendevalda

Ordinarie styrelseledamöter

Johan Steimer - ordförande

Ulla-Britt Grenstam - vice ordförande

Natalie Ristic - sekreterare

Karin Vierth - fastighetsansvarig

Per-Ivar Olsson - utskottsansvarig


Suppleanter

Jenny Fischhaber - ekonomiansvarig

Johan Kristensson


Revisorer

Erik Mauritzon (Ernst & Young) - auktoriserad revisor

Ann-Charlott Persson - föreningsrevisor

Föreningen behöver dig!

Om du är intresserad av att vara med och arbeta i föreningen tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen! Det finns stort och smått att engagera sig i, till exempel kan du bidra med:


  • Starta upp en trädgårdsgrupp eller annan intressegrupp.
  • Konstruktiva förslag till allmänna förbättringar.
  • Kunskaper eller ett yrke som gör att du kan bidra med värdefull information i olika frågor.

 

Tveka inte! Ta kontakt med någon i valberedningen eller den nuvarande styrelsen. Vi vill ju även i fortsättningen att vår bostadsrättsförening ska vara attraktiv och välskött!


Valberedning

Charlotte Michalakis

Julia Schneider

Arunkumar Jayaraman