Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Oftast är det inga problem att få lov att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Dock krävs det att man lämnar in en skriftlig ansökan till styrelsen. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.


Ansökan

Ladda ner blankett för andrahandsuthyrning här. Skriv ut, fyll i och lämna den i styrelsens brevlåda. Tänk på att styrelsen enbart träffas och tar beslut en gång per månad, så var ute i god tid.


Efter att ni har fått bifall till uthyrning skall ni upprätta ett avtal med er hyresgäst. Lämna sedan en kopia på avtalet till styrelsen. En mall för avtal finner ni på hemsidan för vår ekonomiska förvaltare där ni kan logga in med uppgifter från era hyresavier.


Handlingarna kan lämnas in på styrelsens kanslitid, alternativt genom brevinkastet till styrelserummet.


Om ni önskar kan styrelsen göra en kreditupplysning på den som ska hyra, kostnaden för detta betalas i så fall av lägenhetsinnehavaren. Det kostar 1025 kr.


Tänk på att

Vi vill uppmana medlemmen att själv ansvara för betalning av månadsavgiften under hyrestiden och låta hyresgästen i sin tur betala medlemmen. Meddela vår ekonomiska förvaltare den adress till vilken hyresavierna ska skickas! De använder kuvert som inte medger eftersändning.


Om du har en parkeringsplats kommer denna inte automatiskt övertas av hyresgästen, utan istället att sägas upp. Om du önskar kan du åter skriva upp dig i kölistan för en ny plats.


Kom ihåg att du som medlem är ansvarig för att bredbandsavtalet efterlevs.


Slutligen, det är viktigt att du informerar hyresgästen om vilka regler som gäller i vår förening. Be dem noga läsa igenom allt på hemsidan.