Parkering

Parkering

Cykelparkering

Vi har gott om cykelställ runt våra bostäder och även källarutrymmen där cyklar och mindre motorfordon kan parkeras.


Om man har en cykel som blivit uttjänt och som man vill göra sig av med kan man till exempel donera den till ReBike eller lämna den till en cykelhandlare.


Bilparkering

För den som har bil finns det boendeparkering Vitemöllegatan. Föreningen har 68 egna parkeringsplatser på gårdarna och är man intresserad får man ställa sig i kö. Parkeringsplatserna följer inte med lägenheten vid försäljning eller andrahandsuthyrning. Kontakta styrelsen om ni önskar hyra en parkeringsplats så sätter vi upp er på kölistan.

Regler för att hyra parkeringsplats


  • Bilen ska generellt vara registrerad på en person som bor i föreningen.


  • Parkeringsplatsen måste användas regelbundet.


  • Parkeringsplatsen får inte användas som avställningsplats för en icke fungerande bil.


  • Används inte parkeringsplatsen eller bilen ska styrelsen informeras.


  • Vid byte av bil ska styrelsen informeras för att uppdatera avtalet med det nya registreringsnumret.


  • Parkeringsplatsen följer inte med lägenheten vid andrahandsuthyrning. Platsen tilldelas då en annan medlem i föreningen och hyresvärden sätts upp sist på kölistan om så önskas.


  • Styrelsen har rätt att säga upp parkeringsplatsen om det bryts mot reglerna eller parkeringsavgiften inte betalas.