Nycklar & brickor

Nycklar & brickor

Våra portuppgångar är utrustade med porttelefon. För att de skall hindra tjuvar och obehöriga att komma in i våra hus vill vi uppmana er att alltid kontrollera så att entrédörrar och källardörrar går i lås när ni går ut och in. Underrätta genast vår vaktmästare eller någon i styrelsen om någon dörr inte går i lås av sig själv. Hör också alltid efter vem det är som ringer på porttelefonen och släpp inte in någon som ni inte vet vem det är.


Lägenheterna är försedda med säkerhetsdörrar och det finns inga huvudnycklar. Lås gärna vredet, även när du hemma som säkerhet, men lås aldrig sjuttillhållarlåset från insidan. Om sjuttillhållarlåset kärvar, kontakta vår vaktmästare så kommer han och byter det.


Borttappade nycklar betalas av medlemmen själv. Kopiering av lägenhetsnycklar sköts av medlemmen själv, inte via föreningen.


Tag till portarna kan köpas på expeditionen (5F) under kanslitid. Nya taggar kostar 100 kr/st.