Förtroendevalda

Förtroendevalda

Föreningen behöver dig!

Om du är intresserad av att vara med och arbeta i föreningen tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen!
Det finns stort och smått att engagera sig i, till exempel kan du bidra med:


  • Starta upp en trädgårdsgrupp eller annan intressegrupp.
  • Konstruktiva förslag till allmänna förbättringar.
  • Kunskaper eller ett yrke som gör att du kan bidra med värdefull information i olika frågor.

 

Vi vill ju även i fortsättningen att vår bostadsrättsförening ska vara attraktiv och välskött!


Har du frågor till valberedningen, styrelsen eller vill engagera dig?

Se kontakt

Styrelsen

Peter Nilsson - Ordförande

Ann-Marie Sjunnesson

David Lopez Svensson

Mikael Hammarskjöld

Malin Eliasson

Magnus Borgkvist Johansson


Suppleanter

Tinhtinh Diec
Martin Rosenqvist


Revisorer

Erik Mauritzon (Ernst & Young) - auktoriserad revisor
Internrevisor - vakant 


Valberedning

Kristofer Nilsson
Simon Eriksson Tenman