Förtroendevalda

Förtroendevalda

Föreningen behöver dig!

Om du är intresserad av att vara med och arbeta i föreningen tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen!
Det finns stort och smått att engagera sig i, till exempel kan du bidra med:


  • Starta upp en trädgårdsgrupp eller annan intressegrupp.
  • Konstruktiva förslag till allmänna förbättringar.
  • Kunskaper eller ett yrke som gör att du kan bidra med värdefull information i olika frågor.

 

Vi vill ju även i fortsättningen att vår bostadsrättsförening ska vara attraktiv och välskött!


Har du frågor till valberedningen, styrelsen eller vill engagera dig?

Se kontakt

Ordinarie styrelseledamöter

Tinhtinh Diec - Ordförande

Eric Taylor

Lina Rosenkvist

Karin Vierth

Ullrika Johansson Hybrant


Suppleanter

Jesper Larsson

Stephanie Georghiou

Clara E Galbe


Revisorer

Erik Mauritzon (Ernst & Young) - auktoriserad revisor

Matilda Petersson - internrevisor

Ann-Charlott Persson - suppleant internrevisor


Valberedning

Rebecca Sjöstrand

Julia Shneider

Ulla-Britt Grenstam