För mäklare

För mäklare

När byggdes husen?


Husen byggdes 1944-1945.


När bildades föreningen?

Föreningen bildades när husen byggdes.


Hur många bostadsrätter finns i föreningen?

187 st varav 3 är lokaler.


Finns det några hyresrätter?

Nej.


Hur många lokaler finns det? Är de hyresrätter eller bostadsrätter?

3 st lokaler, samtliga bostadsrätter.


Vilken var senaste avgifthöjningen?

April 2020 höjdes avgifterna med 5%.

Ingen avgiftshöjning 2021.

Planerad höjning 2022 med 0-2%.


Vilken sorts uppvärmning har husen?


Fjärrvärme.


Har det gjorts en energideklaration?


Ja, i januari 2021. Resultat: E.


Finns det kabel-TV?


Ja, Telenor. Basutbudet ingår i månadsavgiften.


Finns bredband?

Ja, gruppanslutning via Ownit. 75 kr/mån.


Finns det några speciella åtaganden (tex vår- och höststädning) för föreningens medlemmar som är obligatoriska?


Nej.


Till vem skickas in- och utträdesansökningar?

Ekonomisk förvaltare, HSB Malmö.


När gjordes senaste OVK?

Den obligatoriska ventilationskontrollen genomfördes och godkändes 2021.


Vilka renoveringar har gjorts?

Fasadtvätt 2020-2021


Vilka renoveringar planeras?

Balkongrenovering och renovering av socklar under våren 2022.


Hur ser föreningen på delat ägandeskap?


Föreningen godkänner delat ägandeskap på minst 10%.


Är uthyrning i 2:a hand tillåtet?


Ja, dock krävs en ansökningshandling och styrelsens godkännande.


Vem sköter den ekonomiska förvaltningen?


HSB  Tfn 010-442 30 00


Tar ni ut medlems-, pantsättnings- och/eller överlåtelseavgift?


Ja, överlåtelseavgift 2,5 % på gällande prisbasbelopp och

för pantförskrivning 1%,på samma belopp.


På vilket sätt tar ni beslut om medlemskap?


Särskilt delegerad i styrelsen.


Finns det några gemensamhetslokaler i föreningen?


Cykelrum, barnvagnsrum och träverkstad finns utan kostnad.


Är vinden exploaterad?


Nej. 


Hur ser tvättstugan ut?


Tvättstugorna är totalrenoverade.  2 tvättmaskiner och 1 torktumlare per tvättstuga.


Finns parkering?


Föreningen erbjuder 68 p-platser, ej garage, till en kostnad av 300:-/månad.

Fördelning sker via kösystem. Man kan ställa sig i kö först när man har en bil registrerad på lägenhetsinnehavaren.

Det finns  möjlighet till boendeparkering på Vitemöllegatan .


Hur ser sophanteringen ut?


Vi har sopnedkast för restavfall.
Övrigt avfall sorteras och slängs i miljöhuset mellan Vitemöllegatan 3 och 5.


Tillsyn av lägenhet vid avflytt

Görs av HSB tillsammans med säljaren och eventuellt köparen.


Tomträtten

Löper ut december 2028.