Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Oftast är det inga problem, att få lhyra ut sin lägenhet i andra hand. Dock krävs det att man lämnar in en skriftlig ansökan till styrelsen.

Föreningen beviljar uthyrning för 1 år i taget. Vill man förlänga tiden, måstre ny ansökan inlämnas.


Hyr du ut lägenheten, utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. 


Ansökan

Ladda ner blankett för andrahandsuthyrning här.

Fyll i blanketten och skicka till lämna till styrelsen.

Bifoga även hyreskontraktet mellan dig och din hyresgäst. Var ute i god tid!
Tänk på att

Bostadsinnehavaren, är ansvarig för betalning av månadsavgiften under hyrestiden. Meddela vår ekonomiske förvaltare den adress till vilken hyresavierna ska skickas!


De använder kuvert, som inte medger eftersändning. Föreningen, har rätt att ta ut en extra avgift på hyran, underuthyrningsperioden.

Den framräknas så här, 10% av rådande prisbasbelopp : 12. Avgiften läggs på hyresavin.


Om du har en parkeringsplats, kan den inte övertagas av hyresgästen. Det innebär att du får sätta upp dig på nytt i vårt kösystem för en ny plats genom att anmäla det till Bredablick.


Slutligen är det viktigt att du informerar hyresgästen om vilka regler som gäller i vår förening. På hemsidan finner ni all information om våra ordningsregler!